รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Trailblazer 2,500 1,800
Colorado 2,250 1,500
Aveo 1,500 1,250
Sonic 1,500 1,250
Optra 1,500 1,250
Captiva 2,500 1,500

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต