รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Fiesta 1,500 1,250
Escape 2,500 1,500
Focus 2,000 1,500
Ranger 2WD, 3WD 2,500 1,500

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต