รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Brio, Brio Amaze, Mobilio 1,500 1,250
City, Jazz 1,500 1,250
Civic 2,000 1,500
Accord 2,500 1,500
CRV 2,500 1,800
Freed 2,000 1,500

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต