รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
D-Max, TFR, Cameo 1,500 1,500
MU-7, MU-X 2,250 1,500
All New, 4WD, V-Cross 2,250 1,500

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต