รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Fighter 2,000 1,500
BT-50 2,500 1,500
Mazda 2 1,800 1,250
Mazda 3 2,000 1,500

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต