รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Navara 4x4 2,500 1,500
Frontier, Navara, 2WD 2,000 1,500
Teana (เทียน่า) 2,500 1,500
Tiida 1,500 1,250
Sunny 1,500 1,250
Almera, March 1,500 1,250
BIG M 1,500 1,500

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต