รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Swift, Ciaz 1,500 1,250
Carry 1,500 1,250
Vitara 2,000 1,500

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต