ขั้นตอนการรับสิทธิ์ e-coupon

1. กดเลือก e-coupon 1สิทธิ์/1คูปอง/1เดือน
2. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
3. บันทึกภาพหน้าจอ e-coupon ที่ได้รับ
4. แสดง e-coupon ได้ที่เอกการยาง ทุกสาขา

Căutare de mecanisme de boală