My Image

ขนาดยาง: 235/40 R18 KENDA รุ่น: KR-20


ยางที่มีสมรรถนะสูง ด้วยการออกแบบดอกยางแบบ uni-directional การออกแบบดอกยางรูปตัววีช่วยให้การเข้าโค้งที่ดีเยี่ยม


ราคา 2,500 บาท

ราคาพร้อมเปลี่ยนใส่ ถ่วงล้อ จุ๊บลม และลมไนโตรเจน

ราคาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

สำหรับสมาชิก MY CARE

รับส่วนลด 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด

หรือเลือกผ่อน 0% นาน 6 เดือน ในราคาปกติ


ขนาดยาง: 245/45 R18 KENDA รุ่น: KR-20


ยางที่มีสมรรถนะสูง ด้วยการออกแบบดอกยางแบบ uni-directional การออกแบบดอกยางรูปตัววีช่วยให้การเข้าโค้งที่ดีเยี่ยม


ราคา 3,250 บาท

ราคาพร้อมเปลี่ยนใส่ ถ่วงล้อ จุ๊บลม และลมไนโตรเจน

ราคาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

สำหรับสมาชิก MY CARE

รับส่วนลด 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด

หรือเลือกผ่อน 0% นาน 6 เดือน ในราคาปกติ


ขนาดยาง: 265/35 R18 KENDA รุ่น: KR-20


ยางที่มีสมรรถนะสูง ด้วยการออกแบบดอกยางแบบ uni-directional การออกแบบดอกยางรูปตัววีช่วยให้การเข้าโค้งที่ดีเยี่ยม


ราคา 2,500 บาท

ราคาพร้อมเปลี่ยนใส่ ถ่วงล้อ จุ๊บลม และลมไนโตรเจน

ราคาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

สำหรับสมาชิก MY CARE

รับส่วนลด 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด

หรือเลือกผ่อน 0% นาน 6 เดือน ในราคาปกติ


ขนาดยาง: 265/50 R20 KENDA รุ่น: KR-20


ยางที่มีสมรรถนะสูง ด้วยการออกแบบดอกยางแบบ uni-directional การออกแบบดอกยางรูปตัววีช่วยให้การเข้าโค้งที่ดีเยี่ยม


ราคา 3,500 บาท

ราคาพร้อมเปลี่ยนใส่ ถ่วงล้อ จุ๊บลม และลมไนโตรเจน

ราคาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

สำหรับสมาชิก MY CARE

รับส่วนลด 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด

หรือเลือกผ่อน 0% นาน 6 เดือน ในราคาปกติ


My Image