ขนาดยาง: 235/40 R18 KENDA รุ่น: KR-20


ยางที่มีสมรรถนะสูง ด้วยการออกแบบดอกยางแบบ uni-directional การออกแบบดอกยางรูปตัววีช่วยให้การเข้าโค้งที่ดีเยี่ยม

ราคา 2,500 บาท

โปรโมชั่นผ่อน 0% นาน 6 เดือน ในราคาปกติ

ราคาพร้อมเปลี่ยนใส่ ถ่วงล้อ จุ๊บลม และลมไนโตรเจน

ราคาถึงวันที่ 30 เมษายน 2563


ขนาดยาง: 245/45 R18 KENDA รุ่น: KR-20


ยางที่มีสมรรถนะสูง ด้วยการออกแบบดอกยางแบบ uni-directional การออกแบบดอกยางรูปตัววีช่วยให้การเข้าโค้งที่ดีเยี่ยม

ราคา 3,250 บาท

โปรโมชั่นผ่อน 0% นาน 6 เดือน ในราคาปกติ

ราคาพร้อมเปลี่ยนใส่ ถ่วงล้อ จุ๊บลม และลมไนโตรเจน

ราคาถึงวันที่ 30 เมษายน 2563


ขนาดยาง: 265/35 R18 KENDA รุ่น: KR-20


ยางที่มีสมรรถนะสูง ด้วยการออกแบบดอกยางแบบ uni-directional การออกแบบดอกยางรูปตัววีช่วยให้การเข้าโค้งที่ดีเยี่ยม

ราคา 2,500 บาท

โปรโมชั่นผ่อน 0% นาน 6 เดือน ในราคาปกติ

ราคาพร้อมเปลี่ยนใส่ ถ่วงล้อ จุ๊บลม และลมไนโตรเจน

ราคาถึงวันที่ 30 เมษายน 2563


ขนาดยาง: 265/50 R20 KENDA รุ่น: KR-20


ยางที่มีสมรรถนะสูง ด้วยการออกแบบดอกยางแบบ uni-directional การออกแบบดอกยางรูปตัววีช่วยให้การเข้าโค้งที่ดีเยี่ยม

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่นผ่อน 0% นาน 6 เดือน ในราคาปกติ

ราคาพร้อมเปลี่ยนใส่ ถ่วงล้อ จุ๊บลม และลมไนโตรเจน

ราคาถึงวันที่ 30 เมษายน 2563


My Image