รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Trailblazer 3,800 3,200
Aveo 4,000 3,300
Sonic 5,500 4,000
Optra 4,500 4,300
Captiva 8,000 5,500

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต