รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Fiesta 6,300 3,800
Escape 8,500 4,500
Ranger 2WD, 3WD 1,800 1,800

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต