รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Brio, Brio Amaze, Mobilio 5,200 3,500
City, Jazz 4,300 3,300
Civic 5,000 4,500
Accord 6,300 4,000
CRV 11,000 8,000
Freed 8,500 5,500

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต