รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
D-Max, TFR, Cameo 2,800 2,300
MU-7, MU-X 3,500 2,800
All New, 4WD, V-Cross 3,800 2,800

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต