รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Fighter 3,300 3,000
BT-50 3,300 3,000
Mazda 2 6,300 4,000
Mazda 3 8,800 4,500

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต