รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Lancer EX 5,500 3,500
Pajero Sport 4,000 4,000
Triton 2,500 2,500

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต