รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Navara 4x4 4,500 3,500
Frontier, Navara, 2WD 3,300 2,500
Teana (เทียน่า) 6,000 4,000
Tiida 4,800 3,800
Sunny 7,000 3,800
Almera, March 3,500 2,500
BIG M 1,800 1,500

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต