รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Trailblazer 3,800 3,200
Colorado 3,800 3,200
Aveo 8,500 6,500
Sonic 6,500 4,500
Optra 5,500 4,800
Captiva 12,000 6,500

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต