รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Fiesta 6,500 4,500
Escape 12,000 6,500
Focus 10,500 8,500
Ranger 2WD, 3WD 3,800 3,800

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต