รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Brio, Brio Amaze, Mobilio 5,200 3,800
City, Jazz 5,200 3,800
Civic 7,800 6,000
Accord 9,000 7,500
CRV 11,000 8,000
Freed 9,000 6,000

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต