รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Fighter 3,800 3,200
BT-50 3,800 3,200
Mazda 2 6,500 5,000
Mazda 3 8,500 7,500

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต