รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Mirage, Attrage 4,500 3,500
Lancer EX 10,500 9,000
Pajero Sport 4,500 3,500
Triton 3,800 2,800

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต