รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Navara 4x4 7,200 6,000
Frontier, Navara, 2WD 3,200 2,800
Teana (เทียน่า) 7,500 6,000
Tiida 6,500 เหลือเพียง 5,850 3,800 เหลือเพียง 3,420
Sunny 7,000 เหลือเพียง 6,300 6,500 เหลือเพียง 5,850
Almera, March 4,500 เหลือเพียง 4,050 2,800 เหลือเพียง 2,520
BIG M 3,200 เหลือเพียง 2,880 2,800 เหลือเพียง 2,520

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต