รุ่นรถ ราคาคู่หน้า ราคาคู่หลัง
Swift, Ciaz 6,500 5,000
Carry 6,500 3,500
Vitara 9,500 7,500

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต