- ล้างแอร์ลด 50%
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
- สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เอกการยางทุกสาขา
- 1 คูปอง/ 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ
- สามารถใช้คูปองได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63