เอกการยาง ไว้ใจ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา

บริการดูแลแบตเตอรี่

          ความผิดปกติของ แบตเตอรี่ เป็นสาเหตุที่ให้รถเสียมากที่สุด ซึ่งมักเกิดแบบกระทันหัน โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณจึงต้องตรวจสอบแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ

 

          อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ จะยาวนานย่อมขึ้นอยู่กับการออกแบบการสร้างการนำไปใช้ ตลอดถึงการบริการ ซึ่งต้องทำความสะอาดภายนอกแบตเตอรี่, สายแบตเตอรี่และขั้ว ตลอดถึงการยึด การตรวจน้ำยา ซึ่งมีผลต่ออายุของแบตเตอรี่นั้น ๆ แบตเตอรี่ จำเป็นต้องตรวจบริการอยู่เสมอ เพื่อที่จะให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นซึ่งการบริการในรถ และยกออกนอกรถ บริการดี มีคุณภาพ ที่ .. เอกการยาง
การเติมน้ำกลั่น
ตรวจเติมระดับน้ำกลั่นเป็นระยะเวลา เพื่อป้องกันระดับน้ำยาแห้ง และต่ำกว่าแผ่นธาตุ ซึ่งจะทำให้แผ่นธาตุบางส่วนสัมผัสอากาศทำให้เกิดการเสียหายได้ ควรเติมน้ำกลั่นประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพราะว่าเมื่อใช้งานไปมีปฏิกิริยากลับไปกลับมา ทำให้น้ำระเหยหนีไป จึงต้องเติมน้ำกลั่น จะเติมน้ำคลองหรือน้ำประปาไม่ได้ เพราะมีสิ่งเจือปนอยู่มาก สิ่งเจือปนเหล่านี้จะทำให้เกิดกระแสไหลครบวงจรภายใน ซึ่งทำให้อายุสั้นลง การเติมควรให้สูงท่วมแผ่นธาตุ 3/8 นิ้วการทำความสะอาดสายแบตเตอรี่
ที่ขั้วแบตเตอรี่ และขั้วสาย จะมีพวกซัลเฟต ซึ่งเกิดจากการระเหยของน้ำ จะทำให้ขั้วสกปรกและเกิดการกัดกร่อนขึ้น ดังนั้นจึงควรถอดขั้วสายแบตเตอรี่ออก ใช้แปรงลวดขัดทำความสะอาดที่ขั้วแบตเตอรี่และที่ขั้วสาย จากนั้นใส่ขั้วและกวดขันยึดให้แน่นเอกการยาง ใส่ใจกว่าที่เห็น เพราะรถทุกคันสำคัญสำหรับเรา  ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแวะไปได้ที่เอกการยางทุกสาขา