บริการตั้งศูนย์

ถ้าคุณสังเกตว่าขณะขับรถทางตรง บนถนนมีความเรียบ และมีแรงลมเพียงเล็กน้อย แล้วรถเกิดอาการดึงไปทางซ้ายหรือขาวมากเกินไป หรือสังเกตว่ายางมีการสึกไม่เรียบ รถของคุณอาจต้องการการตั้งศูนย์ล้อใหม่

การตั้งศูนย์ล้อ คือการทำให้ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบังคับเลี้ยว ระบบช่วงล่างล้อ และยาง ทำงานสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง ถ้ารถของคุณได้รับการตั้งศูนย์ล้อไม่ดีอาจส่งผลให้ยางรถยนต์เกิดการสึกไม่เรียบได้ การตั้งศูนย์ล้ออาจหมายถึงการปรับแต่งช่วงล่างด้วย

เอกการยาง ใส่ใจกว่าที่เห็น เพราะรถทุกคันสำคัญสำหรับเรา

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแวะไปให้ผู้เชี่ยวชาญตั้งศูนย์ล้อได้ที่เอกการยางทุกสาขา

บริการ ราคา (บาท)
ตั้งศูนย์ ทุกขนาด 400
My Image